Tjänster

 

Björn Bergman Advokatbyrå bistår med bl.a. följande:

  • • löpande rådgivning till företag och organisationer
  • • upprättande/tolkning av anställningsavtal för VD, nyckelpersoner och andra anställda
  • • upprättande/tolkning av kompanjonavtal och aktieägaravtal
  • • utformning av avtal om företagshemligheter, konkurrensklausuler, sekretessavtal
  • • rådgivning i diskrimineringsärenden
  • • biträde i tvister rörande konkurrerande verksamhet och företagshemligheter
  • • analyser vid omorganisationer, outsourcing, företagsförvärv etc.
  • • förhandlingar och tvister i anställnings- och uppsägningsärenden
  • • tvister i domstol och skiljenämnd
  • • utbildning i arbetsrätt